Gedragsspecialisten in de school

Ons doel is om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een fijn klassenklimaat is waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Respect en rustig reageren is daarbij van wezenlijk belang. Maar ook sterk zijn en stevig in je schoenen staan. Alle leerkrachten dragen dagelijks bij in het bereiken van ons doel. Waar nodig worden zij hierin ondersteund door de gedragsspecialisten binnen de school

Een gedragsspecialist is een leerkracht die zich geschoold heeft in het omgaan met (groepen) leerlingen die extra onderwijs en ondersteuningsbehoeften hebben op sociaal en emotioneel gebied. De gedragsspecialist denkt mee bij het beleid van de school op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden van kinderen. Zij geven, waar nodig, zelf speciale lessen en adviseren en coachen collega leerkrachten.

Bij de gedragsspecialisten is kennis en ervaring m.b.t het programma  “IN JE SAS” die met name in de onder-middenbouw preventief wordt ingezet. Voor de bovenbouw kiezen we dit jaar voor de “ROTS EN WATER” training. Hiervoor is er in het schooljaar 2021-2022 expertise van buitenaf.