Gedragsspecialisten

Een aantal collega's binnen onze onderwijsgemeenschap hebben de opleiding 'gedragsspecialist' gevolgd. Aansluitend hebben zij de training van 'IN JE SAS' gevolgd. Afgelopen jaar hebben we positieve ervaring opgedaan met de trainingen van IN JE SAS. De groepen die deze training hebben gevolgd, hebben een verkorte versie gevolgd, en met succes! Daarom is er voor gekozen om dit schooljaar de lange preventieve versie van IN JE SAS te volgen met een aantal groepen op school. We doen dit ten gunste van een positief groepsklimaat. Met een positief groepsklimaat kun je en meer bereiken tijdens alle lessen in de klas en meer sfeer proeven bij de kinderen onderling. De kinderen werken aan hun zelfontplooiing, ze groeien in zelfvertrouwen en ze ontwikkelen een positief zelfbeeld. We hopen dit jaar weer positieve ervaringen te beleven met IN JE SAS MET JE KLAS.