MELDEN (druk op deze link)

Sociale veiligheid en vaardigheid

Binnen onze school besteden we aandacht aan deze twee aspecten:

  • Sociale veiligheid: De M5 aanpak is gericht op het vergroten van sociale veiligheid op scholen door grip te krijgen op stelselmatig pestgedrag.
  • Sociale vaardigheid: We besteden hier dagelijks aandacht aan, het leren omgaan met elkaar, zowel binnen de lessen als erbuiten. We gebruiken hiervoor o.a. de regels van 'school om in te wonen' en de methode 'Leefstijl'.

M5 Aanpak van pesten

Wat kan er gemeld worden: (zie ook voorbeelden van pesten)
- alle soorten van fysiek geweld zoals; slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen
- alle soorten van verbaal geweld zoals; uitschelden, (be)dreigen, roddelen, discrimineren
- alle soorten van de ander voor gek zetten: uitlachen, belachelijk maken etc.
- spullen afpakken, verstoppen, vernielen 
- opwachten, opjagen, achtervolgen, klem zetten
- ongewenste aanraking, betasting intieme delen
- opdrachten krijgen, tegen je wil moeten medoen aan/met iets, onder dwang of door groepsdruk
- negeren, buitensluiten/niet mogen meedoen, niemand wil naast je zitten, niet gekozen worden
- online pesten, via computer of telefoon
- alles wat onprettig aanvoelt of je een onveilig gevoel geeft, ook al nam je deel, of moest je meedoen

Wie kan er melden 
Ouders, leerkrachten, overblijfouders, omstanders, vriendjes, broer of zus en natuurlijk het slachtoffer zelf of de meepesters die het zelf eigenlijk ook niet meer leuk vinden. 
Op de buitenschoolse opvanglocaties kunnen de kinderen en hun ouders melden en de groepsleiders.  

Registratie gegevens
Alle informatie wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, situaties, tijdstip, omgeving en betrokkenen. Alleen de leiding kan alle meldingen inzien en elke leerkracht of groepsleider kan de meldingen van de eigen groep zien. Om de veiligheid van de melders te waarborgen en binnen de kaders van de Wet bescherming privacy te blijven, worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld en mag het gemelde niet worden medegedeeld aan derden.

Analyseren van de gegevens 
Uiteindelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidenteel pesten, wat bij opgroei gedrag hoort, en structureel pesten wat school sociaal onveilig maakt. Kinderen die zich bezighouden met stelselmatig pesten en daar moeilijk mee kunnen stoppen zullen met gelegenheidsbeperkende maatregelen en risicobeschermende maatregelen op maat worden geholpen om daarmee te stoppen. Dit helpen is niet vrijblijvend. Alle kinderen die zich bezighouden met stelselmatig pesten zullen daar uiteindelijk mee moeten stoppen. Notoire veelpesters kunnen extra hulp krijgen maar zullen uiteindelijk ook moeten stoppen met pesten om het in en rond de school of opvanglocatie voor iedereen sociaal veilig te kunnen maken.