Ouderportaal Parnassys

Op de Zevenster heeft u als ouder toegang tot het ouderportaal van Parnassys. Daarin kunt u zien hoe uw kind de methodetoetsen op school gemaakt heeft. Deze mogelijkheid is een gevolg van onze visie op het rapport. Wij vinden het belangrijk dat elk kind trots is op het rapport dat hij/zij meeneemt naar huis. Het rapport bestaat uit twee onderdelen; een verslag en een uitdraai uit het Cito leerlingvolgsysteem. Daarnaast kunt u alle methodetoetsen inzien in het ouderportaal van Parnassys.

Het eerste onderdeel van het rapport is een verslag over uw kind door de leerkracht. Op de Zevenster vinden we het erg belangrijk dat uw kind zich goed voelt. Daarom beoordelen we uw kind naar zijn of haar kunnen. We geven geen cijfers op het rapport, deze geven onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kan het voor een kind demotiverend werken. Immers, als een kind altijd vieren haalt, maar zich wel gewoon ontwikkelt volgens de lijn die past bij zijn of haar kunnen, dan doen we met die beoordeling geen recht aan de ontwikkeling van het kind. Het kind doet namelijk wel zijn best en haalt het beste uit zichzelf. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen met gemiddelde en hoge cijfers. Op die manier stimuleren we het plezier in leren en het zelfvertrouwen van het kind. Positieve stimulans staat daarbij voorop.

Om u toch inzicht te geven in de resultaten/cijfers die uw kind haalt, bieden we u deze aan via het ouderportaal van Parnassys (handleiding vindt u hieronder). De cijfers worden niet medegedeeld in de klas door de groepsleerkracht, kinderen krijgen hun cijfer dus niet te horen. Wel wordt de inhoud van een toets besproken, zodat een kind kan leren van gemaakte fouten. Het kan zijn dat uw kind wel behoefte heeft aan cijfers. Kijkt u dan samen met uw kind in Parnassys als het een toets gemaakt heeft. Probeer uw kind bij tegenvallende resultaten altijd positief te stimuleren. U bepaalt zelf of u de cijfers wel/niet met uw kind bespreekt.