Vertrouwen

Door vertrouwen te geven en te krijgen worden we gestimuleerd om afspraken en regels helder te formuleren en na te leven. Het vraagt een positieve houding ten aanzien van onszelf, de ander en de organisatie. Voor de nuance kunnen relativering en humor belangrijk zijn. Vertrouwen is een onvoorwaardelijke, essentiële en intentionele basisvoorwaarde voor elke plek waar mensen samenwerken.