Voorkomen en tegengaan van pesten

 

Ons anti-pestprotocol heeft als doel om alle kinderen bij ons op school zich veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Het protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest.

Wij hebben een plan van aanpak voor het bestrijden van pesten. Daar waar ouders thuis signalen opvangen die mogelijk te maken hebben met pesten, vragen wij u dit altijd met ons te bespreken. Er gaat in dat geval een stappenplan in werking dat we pas afsluiten zodra we samen met u vaststellen dat er geen sprake (meer) is van pesten.

Het gehele protocol kunt u terugvinden op onze website onder praktische informatie.