Burgerschap 

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en proactief en durven te vragen. Dat biedt ruimte om lekker te onderzoeken en vrij te zijn om eigen keuzes te durven maken. 

Op school werken we aan een veilige sfeer waarin iedereen elkaar accepteert en respecteert. Tolerantie is daarbij een sleutelwoord. Daarin ligt ook een belangrijke boodschap: Mogen zijn wie je bent. 

Wij willen dat onze leerlingen elke dag een stukje zelfstandiger worden. Zelfredzaamheid, dat stimuleren we. En elkaar de ruimte geven om te groeien. We vinden het belangrijk dat kinderen zorgdragen voor zichzelf en voor elkaar. Ervaren dat je samen sterker staat.

Vanuit de eigen, bekende omgeving -Denekamp- vinden we het belangrijk dat de kinderen de wereld verder verkennen. In de eigen omgeving is er niet automatisch een afspiegeling van de samenleving in Nederland zichtbaar. Dus hebben wij een belangrijke rol om ook die samenleving zichtbaar(der) te maken. Met een open en nieuwsgierige blik kijken naar andere gewoontes, opvattingen, gebruiken en religies. “Oordeelvrij kijken” en (opnieuw) “tolerantie” zijn daarbij twee kernbegrippen die we kinderen mee willen geven bij het verkennen van onze samenleving.

We laten de kinderen kennis maken met de wijze waarop we in ons land grondrechten vormgeven. Ook hier benadrukken we dat kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en de ruimte benutten om weloverwogen keuzes te maken.