De Ouderraad

 

'Leuke activiteiten organiseren voor de kinderen.
Enthousiast en betrokken.'

 

Activiteiten organiseren

Samen met het schoolteam organiseert de OR leuke en gezellige activiteiten voor de leerlingen van onze school. Zo is de OR volop betrokken bij de festiviteiten van het Sinterklaasfeest, het kerstgebeuren, het schoolcarnaval, het paasfeest, de koningspelen, de schoolreisjes, de schoolfotograaf en natuurlijk de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8.Ook de organisatie van de avond4daagse hoort is hierbij gekomen. En deze wordt samen met alle ouderraden van de deelnemende basisscholen georganiseerd.

 

Vergaderingen met de OR-leden vinden één keer in de twee maanden plaats op een dinsdag om 20:00 uur op school. Tijdens dit overleg is de locatieleider aanwezig en zijn de festiviteiten het belangrijkste punt op de agenda. Voor een goede organisatie is er voor elke festiviteit een aparte werkgroep samengesteld. Een werkgroep bestaat uit OR-leden en leden van het schoolteam. De gehele OR en de werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk om besluiten te nemen betreffende een activiteit, en de verantwoordelijkheid en de juiste uitvoering van het draaiboek ligt in handen van de desbetreffende werkgroep. Door de gezamenlijke organisatie van al deze activiteiten proberen wij de kinderen van De Zevenster een leuke schooltijd geven!