Onze School

Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn de Zevenster (Denekamp), Willibrord (Noord-Deurningen) en Maria (Beuningen) met elkaar verbonden in een onderwijsgemeenschap met één directie. De scholen werken op verschillende gebieden samen, maar behouden hun eigenheid.

We wensen voor al onze kinderen een veilige school, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Zevenster is een katholieke school, die ook open staat voor niet-katholieke kinderen. De school is gelegen in de wijk de Kerkeres en bevindt zich tegenover het recreatiegebied ’t Goor. We zijn samen sterk in het ontwikkelen van uitdagend onderwijs waarin het kind zich veilig voelt. We willen kinderen uitdagen op eigen niveau, waarbij ‘passend onderwijs’ daadwerkelijk inhoud krijgt. Dat doen we door onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen en ons onderwijs daarop in te richten.

Voor de hoofdvakken taal en rekenen bieden we de kinderen lessen op drie niveaus aan. We werken met groepsplannen om hen beter te kunnen bedienen. Door een goede analyse te maken van sterkten en zwakten van elk kind vergroten we de leeropbrengsten. De wijze waarop we kinderen laten leren moet uitdagend zijn. Daarbij gaan we uit van wat het kind kan. We willen kinderen leren zelfstandig te werken en te verwerken, samen te werken en verantwoordelijk te zijn voor henzelf (eigen handelen) en anderen.

Onze school