Wereldoriëntatie

 

Op onze school werken we aan wereldoriëntatie. Vanaf groep 3 gebruiken wij de methode Faqta waarbij we werken aan natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en programmeren.Bij wereldoriëntatie wordt digitaal en op papier gewerkt. Er zijn activiteiten om kennis te verwerven en daarnaast werken de kinderen veel samen aan creatieve en onderzoekende opdrachten. Dit vraagt weer andere vaardigheden die we belangrijk vinden. Zo kan een leervraag waar kinderen aan werken zijn: “of ze een oplossing kunnen bedenken om een watersnoodramp, zoals die in 1953, te voorkomen.”

Kinderen werken in de bovenbouw samen en gaan voor een groot deel van de les zelfstandig aan de slag met de lesstof en opdrachten. In de basis stimuleren we zo samenwerken, van elkaar leren, maar ook het opzoeken van informatie en het omgaan met verschillende media.

Het leren van topografie is een aparte lijn die vanaf groep 5 start. Het weten waar plaatsen op een kaart te vinden zijn is belangrijk, maar vooral ook de oriëntatie op de kaart, waardoor de kennis m.b.t. locaties wordt toegepast in passende omstandigheden.